Topptekst

Kantine

Kysten Rundt har blitt en ledende aktør innen kantinemarkedet

Kantine er det hurtigst voksende området i Kysten Rundt. Fra å historisk hatt den sterkeste posisjonen innen kafe/kro og fastfood er nå kantinesegmentet like stort som de andre områdene.

Kysten Rundt har bygget opp en god kompetanse innen kantineområdet. Det er mange fellestrekk med andre serveringssteder, men det er en viktig forskjell. Kundene har noen andre ønsker og en noe annen adferd der de spiser hver dag i forhold til der de spiser av og til.

Noen kjeder og kantineoperatører har valgt å tilslutte seg Kysten Rundt, i tillegg inngår frittstående enkeltkantiner.

Hvorfor har de valgt Kysten Rundt?

I sum gjør det at vi med stolthet kan si: Kysten Rundt er kjeden med de mest fornøyde medlemmene!

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte en av oss.

Kanskje Kysten Rundt er den beste løsningen også for deg?